Blogs

Agile in de boardroom

Het wordt voor bedrijven in de hedendaagse digitale economie een steeds dringender noodzaak om Agile te worden om snel en goed in te spelen op de razendsnel veranderende vraag van klanten. De mentaliteit en vaardigheden van het hogere management stammen echter nog uit het industriële tijdperk en vormen de grootste hindernis om een echte Agile or... Lees meer »

Agile Manifesto, explained

We zijn er zo aan gewend en zo van overtuigd van de meerwaarde dat het bijna heiligschennis is om je af te vragen of het Manifest voor Agile Software Ontwikkeling wel correct is. En als het correct is, waarom het dan correct is. En als het niet correct is, waarom dan niet. Is het van belang om je dit af te vragen? Jazeker! Een tweetal redenen: Lees meer »

Cultuur is als een zwart gat

Al jaren verbaast het me dat er, ondanks het feit dat cultuurprogramma’s binnen organisaties nog nooit rendabel zijn geweest (geloof de zogenaamde succesverhalen niet – kijk zelf maar om je heen), er toch steeds weer soortgelijke trajecten worden opgestart. Soms onder het mom van (digitale) transformatie, One Way of Working of een Leiderschapspr... Lees meer »

Servant Leadership

In dit artikel ga ik in op het begrip Servant Leadership, een begrip dat sinds een paar jaar aan populariteit aan het toenemen is. Niet in het minst door de Agile revolutie die vanuit de ICT branche is komen opzetten sinds 2001. Er zijn veel boeken over dit onderwerp geschreven. Ieder boek met z’n eigen waarheid en eigen accenten. E Lees meer »

Scrum is dood. Leve Agile!

Deze blog is bedoeld voor mensen die weinig/geen kennis van Agile hebben en die willen weten wat Agile is, wat Scrum is en wat het verschil is. Maar, deze post zou ook wat kunnen zijn voor mensen die verstand van Agile hebben en die de tijd nemen om eens te reflecteren. De paper is hier te downloaden. Lees meer »

100% zelfsturing bestaat niet

Zelfsturing is in, management is out. Of is dat iets te kort door de bocht? Je kunt geen managementblad openslaan of organisatieadvieswebsite bezoeken of je komt het begrip ‘Zelfsturende teams’ wel tegen. Het heeft inmiddels de proporties van een hype aangenomen. En Lees meer »

Verandermethodes negeren gedragsverandering

Veranderen was altijd al noodzakelijk om te overleven, maar in de 21e eeuw is de wereld in een stroomversnelling terecht gekomen en de urgentie tot wendbaarheid neemt steeds meer toe. Toch is het besef dat we moeten veranderen al veel ouder. Eigenlijk is het er altijd al geweest. De Oude Griekse filosofen hadden het al door. Lees meer »

Weerstand tegen verandering is volkomen normaal

Bibliotheken vol zijn geschreven over weerstand tegen verandering. Het lijkt bij veranderen vooral dáárom te draaien. Soms wordt geadviseerd om de weerstand met brute kracht weg te nemen. Soms wordt juist geadviseerd om het met zachte hand te doen. Helemaal hip is het om de verandering van onderaf te laten ontstaan. Been there, done that. H Lees meer »

Wat is eigenlijk een organisatie?

Tayloriaanse organisatieadviesbureau’s zien een organisatie vooral als iets dat via command and control, van bovenaf, aangestuurd moet worden. Organogrammen, procedures, beleid, regels, et cetera moeten het gevoel geven aan het stuur en ‘in control’ van operationele activiteiten en change operaties te staan. Telke Lees meer »

De 12 missende principes

Sinds Kahneman weten we dat er in ons brein twee systemen zijn. Systeem 1 (S1) is snel en heeft enorm veel capaciteit, maar maakt ook regelmatig fouten. Systeem 2 (S2) is langzaam en minder krachtig, maar wel in staat om de fouten van het andere systeem te corrigeren. Lees meer »

James Johnson
Initiatiefnemer
james.johnson@centerofagility.nl
06-15022781