De 12 missende principes

Sinds Kahneman weten we dat er in ons brein twee systemen zijn. Systeem 1 (S1) is snel en heeft enorm veel capaciteit, maar maakt ook regelmatig fouten. Systeem 2 (S2) is langzaam en minder krachtig, maar wel in staat om de fouten van het andere systeem te corrigeren. In ons boek 50 veranderprincipes  beschrijven wij (Peter Brouwer en Theo Janssen) een vijftigtal principes die voor een groot deel ons dagelijks, menselijk gedrag bepalen, aangevuld met een aantal interventies waarmee we bewust kunnen ingrijpen op die gedragsprincipes. We hebben gekozen voor een selectie van 50 principes, maar er zijn er meer. De afgelopen maanden hebben wij over een twaalftal principes die niet in het boek zijn opgenomen een artikel geschreven op LinkedIn. En aan het einde daarvan beloofden we de gehele bloemlezing aan aanvullende principes in pdf formaat te publiceren, voor iedereen vrij om te downloaden en gebruiken.

De paper is hier te downloaden.

Naar het overzicht

James Johnson
Initiatiefnemer
james.johnson@centerofagility.nl
06-15022781