Services

Agile Enterprise Assessment

De basis voor elke verandering: Een helder en gedragen startpunt Watts Humphrey zei ooit ‘If you don’t know where you are, a map won’t help’. Om een duidelijke richting te hebben is inzicht in het startpunt onmisbaar. En op de in te zetten richting kan vervolgens 100% commitment worden gegeven. Wij heb Lees meer »

Agile Mindset

Nieuw, Agile gedrag vertonen bepaalt voor een groot deel het succes van Agile Iedereen weet dat de gedragscomponent van iedere verandering, in het bijzonder die van Agile verandertrajecten, verreweg de belangrijkste is. Maar deze component wordt vrijwel nooit geadresseerd omdat gedrag zo ongrijpbaar is. Lees meer »

Agile Leadership

De hoogste meerwaarde creëren door het inrichten van een besturingsmodel waarbij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd zijn en de besturing zelf geminimaliseerd wordt Zelforganiserende teams zijn nooit 100% zelfsturend, zie whitepaper zelfsturing. Het ‘waarom’ en het ‘wat’ liggen per definitie niet in de teams zelf. Maar ook Lees meer »

Agile Transformation

Wendbaarheid in optima forma bereiken door in alle lagen en in de volle breedte Agile toe te passen. De Agile beweging heeft vooral een vlucht genomen in de ICT branche met Scrum. Maar Agile betekent veel meer dan alleen Scrum. Agile zorgt voor wendbare organisaties, die continu de razendsnel veranderende markt kunnen volgen. Lees meer »

Agile Collaboration

Ritme en alignment tussen zelforganiserende teams zorgt voor krachtenbundeling en meer focus Ieder zelforganiserend team kan voor zichzelf de juiste dingen op de juiste manier aan het doen zijn en tegelijkertijd het samenhangend geheel uit het oog verliezen. Juist omdat ieder team zijn eigen ding doet. Als kippen in een kippenhok. Lees meer »

James Johnson
Initiatiefnemer
james.johnson@centerofagility.nl
06-15022781