Agile Leadership

De hoogste meerwaarde creëren door het inrichten van een besturingsmodel waarbij verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie belegd zijn en de besturing zelf geminimaliseerd wordt

Zelforganiserende teams zijn nooit 100% zelfsturend, zie whitepaper zelfsturing. Het ‘waarom’ en het ‘wat’ liggen per definitie niet in de teams zelf. Maar ook aspecten van het ‘hoe’ kunnen niet in teams belegd worden zoals het eigen aanname- en afvloeiproces. Managers zijn nog altijd nodig, maar hun werkzaamheden verplaatsen van command and control naar faciliterend leiderschap. En minder managers zullen nodig zijn om de teams tot volle wasdom te laten komen. Duidelijk inzicht in waar welke besluiten genomen worden en hoe de besturing uitgevoerd moet worden zorgt voor een beter rendement van de Agile werkwijze.

Samen met u ontwerpen we de besturing van hoog naar laag in de organisatie, welke rollen er zijn en wat deze inhouden, welke besturingslagen er in de organisatie (nog) nodig zijn, de wijze van budgettering, prioritering en besluitvorming, de flow van Features richting de teams en de samenwerking met andere interne- en externe partijen, zowel in een opdrachtnemer/opdrachtgeversituatie als in een gelijkwaardige samenwerkingssituatie.

Aandachtsgebieden: Governance, Enterprise Engineering, Collaboration, Decision making, Prioritering, Faciliterend leiderschap, Kaders stellen, Richting geven (kpi’s), Motiveren/stimuleren, Vrijheid geven, Faciliteren, Rolmodel zijn.

Vragen die wij op dit gebied van onze klanten krijgen zijn bijvoorbeeld:

  1. Hoe zorgen we dat de juiste besluiten op de juiste plekken genomen worden?
  2. Welke besluiten beleggen we in zelforganiserende teams en welke niet?
  3. Zijn er nog managers nodig en zo ja wat doen zij en vooral ook hoe doen zij dat?
  4. Hoe voorkom ik dat besluiten op meer dan één plek genomen en teruggedraaid kunnen worden?
  5. Hoeveel managementlagen hebben we (nog) nodig?

 

Weten wat Agile Leadership inhoudt? Doe de 1-daagse Agile Leadership Training

Naar het overzicht

James Johnson
Initiatiefnemer
james.johnson@centerofagility.nl
06-15022781