Agile Enterprise Assessment

De basis voor elke verandering: Een helder en gedragen startpunt

Watts Humphrey zei ooit ‘If you don’t know where you are, a map won’t help’. Om een duidelijke richting te hebben is inzicht in het startpunt onmisbaar. En op de in te zetten richting kan vervolgens 100% commitment worden gegeven.

Wij hebben een Agile Enterprise Assessment Matrix ontwikkeld op basis waarvan de gehele organisatie gemeten kan worden qua Agility. Wij nemen interviews af en voeren documentstudies uit om de Matrix te vullen. Gezamenlijk met u bespreken we de uitkomsten en presenteren we deze aan belanghebbenden.

Aandachtsgebieden: Gedrag, Incentives, KPI’s, Samenwerking, Veranderstructuur, Transparantie, Business-/ICT alignment, Agile Team, Agile Portfolio, Agile Enterprise, Agile Chain.

Vragen die wij op dit gebied van onze klanten krijgen zijn bijvoorbeeld:

  1. Is de richting die we hebben gekozen voor iedereen te begrijpen en realistisch implementeerbaar?
  2. Heb ik wel voldoende inzicht om te kunnen bepalen welke onderwerpen we nu als eerste moeten verbeteren?
  3. Zijn we wel de juiste dingen aan het doen?
  4. Halen we wel het maximale uit de mogelijkheden van Agile?
  5. Hoe geloofwaardig qua Agility zijn wij als management?
  6. Hoe gaan we nog meer Agile worden?

 

Weten waar uw organisatie staat qua Agility? Doe het Agile Enterprise Assessment.

 

 

Naar het overzicht

James Johnson
Initiatiefnemer
james.johnson@centerofagility.nl
06-15022781