Verandermethodes negeren gedragsverandering

 

Veranderen was altijd al noodzakelijk om te overleven, maar in de 21e eeuw is de wereld in een stroomversnelling terecht gekomen en de urgentie tot wendbaarheid neemt steeds meer toe. Toch is het besef dat we moeten veranderen al veel ouder. Eigenlijk is het er altijd al geweest. De Oude Griekse filosofen hadden het al door.

 Panta rhei (alles stroomt)

          Heraclitus (circa 540 v.Chr. - 480 v.Chr.)

De uitspraak 'panta rhei' (in het Grieks: πάντα ῥεῖ) wordt toegeschreven aan de filosoof Heraclitus (Ἡράκλειτος), die zijn werk deed nog ruim voor de bekendere Griekse filosofen zoals Sokrates (Σωκράτης) en Plato (Πλάτων). Met deze metafoor gaf hij aan dat in de rivier continu nieuw water stroomt, maar dat de rivier toch dezelfde blijft. Zo illustreerde hij eeuwige, maar constante verandering. Boeiend nietwaar? We realiseren ons met ons allen al meer dan 25 eeuwen dat de wereld in beweging is en toch hebben we de grootste moeite om mee te bewegen.

Pas in de jaren 1980 is de term 'verandermanagement' ontstaan, waarmee een vorm van management werd bedoeld die zich in het bijzonder bezighoudt met het veranderen van de structuur en/of de werkwijze van een organisatie. De meeste moderne veranderaanpakken zijn sindsdien ontwikkeld. In dit artikel presenteren we een bloemlezing van bekende, bestaande methodes. Ze zijn inderdaad in het algemeen ontstaan sinds de jaren 1980. Uitzonderingen hierop zijn het gedachtengoed van Kurt Lewin en Lean Manufacturing, die beide hun oorsprong vinden in de jaren 1940. Overigens is onze bloemlezing verre van compleet. We streven niet naar volledigheid; we lichten enkele interessante ontwikkelingen eruit.

Uit de beschrijvingen zal blijken dat de voor succes zo noodzakelijke structurele aandacht voor gedrag in al die theorieën gedeeltelijk of zelfs geheel ontbreekt. De methoden beschrijven slechts kapstokken, ze missen een integrale visie, adresseren gedragsverandering op een tijdrovende manier of bemoeien zich in het geheel niet met gedrag.

De paper is hier te downloaden.

Naar het overzicht

James Johnson
Initiatiefnemer
james.johnson@centerofagility.nl
06-15022781