Agile in de boardroom

Het wordt voor bedrijven in de hedendaagse digitale economie een steeds dringender noodzaak om Agile te worden om snel en goed in te spelen op de razendsnel veranderende vraag van klanten. De mentaliteit en vaardigheden van het hogere management stammen echter nog uit het industriële tijdperk en vormen de grootste hindernis om een echte Agile organisatie te worden. Om een transformatie mogelijk te maken zouden topmanagers zich een volledig nieuwe mindset en vaardigheden eigen moeten maken en die toepassen om een heel ander organisatiemodel te ontwerpen en besturen. Een model van zelforganisatie, van vertrouwen, van transparantie en van focus op de klant. In dit artikel gaan we in op hetgeen members of the board doen in een Agile organisatie, waar zij vooral mee moeten stoppen en wat ze zeker niet moeten doen.

De paper is hier te downloaden.

Naar het overzicht

James Johnson
Initiatiefnemer
james.johnson@centerofagility.nl
06-15022781