100% zelfsturing bestaat niet

Zelfsturing is in, management is out. Of is dat iets te kort door de bocht?

Je kunt geen managementblad openslaan of organisatieadvieswebsite bezoeken of je komt het begrip ‘Zelfsturende teams’ wel tegen. Het heeft inmiddels de proporties van een hype aangenomen. En zoals zo vaak met hypes wordt de situatie van voor de hype volledig afgezworen en het nieuwe 100% omarmd. En doe je niet mee, dan heb je het niet begrepen. Achteraf blijkt vaak dat er toch wel veel goed was aan de situatie van voor de hype. En dat niet alles goed is aan de nieuwe ideeën, of dat er elementen praktisch onhaalbaar blijken te zijn. Vervolgens ontstaat er een nieuw evenwicht tussen de situatie voor en na de hype. Zo ook met zelfsturing.

Deze paper gaat in op het begrip ‘zelfsturing’ en waarom dat nu zo’n populair begrip is. Vervolgens laten we zien dat de successen die er zijn geboekt toch ook een schaduwzijde kennen. Om te begrijpen hoe dit kan leggen we de fundamentele oorzaken die vaak niet geadresseerd worden bij de implementatie van zelfsturing bloot. Om vervolgens aan te geven hoe je het wél succesvol kunt invoeren en het evenwicht tussen voor- en na de hype bereikt kan worden. Met als conclusie: management is nog altijd HARD nodig. Ook bij zelfsturende teams!

De paper is hier te downloaden.

Naar het overzicht

James Johnson
Initiatiefnemer
james.johnson@centerofagility.nl
06-15022781